Nederlands

Rijnzathe 10
3454 PV Utrecht
Nederland

Privacy Statement

Voor het laatste gewijzigd op: 1 januari 2014 

Introductie
Dit privacy statement informeert u over de verwerking door Mediq B.V., gevestigd te Utrecht aan de Hertogswetering 159, van persoonsgegevens van sollicitanten en bezoekers aan deze website. Alle gegevens van bezoekers en sollicitanten worden uitsluitend verwerkt voor doeleinden zoals hieronder beschreven staan. De verwerking van gegevens gebeurt in overeenstemming met de Nederlandse wet- en regelgeving.

Bezoekers aan de website
Van bezoekers aan de website worden uitsluitend algemene gegevens bijgehouden. Deze gegevens zijn onder meer: aantallen bezoekers op de site, meest opgevraagde pagina’s, verblijfsduur op de site enzovoorts. Het gaat hier om kwantitatieve gegevens waaruit de identiteit van de gebruiker niet te herleiden is. Doel van deze gegevens is om de sitestructuur optimaal te houden waardoor bezoekers snel en optimaal de door hun gewenste informatie kunnen raadplegen. Voor dit doel kunnen algemene gegevens ook verstrekt worden aan derden ingehuurd door Mediq B.V.

Sollicitanten
Indien u solliciteert op een vacature geeft u daarmee expliciet toestemming aan Mediq B.V. om uw persoonsgegevens (naam, adres, geboortedatum, inhoud CV, etc.) te gebruiken voor sollicitatiedoeleinden. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor vacaturedoeleinden en alleen gedeeld met de HR afdeling en medewerker(s) van Mediq B.V. of aan Mediq B.V. gelieerde ondernemingen , die direct betrokken zijn bij uw sollicitatie. U gegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden en niet gedeeld met derden.

Gegevens wijzigen
Als u solliciteert wordt er automatisch een persoonlijk account voor u aangemaakt en dit wordt opgeslagen in het recruitmentsysteem van Mediq B.V. U kunt deze gegevens ten allen tijde laten wijzigen of laten verwijderen door een e-mail te sturen naar de HR afdeling van Mediq B.V. via HRM@mediq.com  

Bewaartermijn
Mediq bewaart u persoonsgegevens (NAW gegevens, CV etc.), die u zelf hebt ingevuld bij u sollicitatie tot 1 jaar na de datum van u sollicitatie. Na dit jaar worden uw gegevens automatisch verwijderd uit ons systeem, tenzij u aangeeft hier bezwaar tegen te hebben. Enkele weken voordat de bewaartermijn van 1 jaar afloopt ontvangt u van ons een email met de vraag of u de bewaartermijn van u gegevens wilt verlengen in ons systeem. Onderneemt u hierop geen actie dan worden u gegevens verwijderd en zijn ze niet meer benaderbaar voor Mediq B.V.. Mediq B.V. heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Wijzigingen
Mediq B.V. houdt zich het recht voor deze privacy statement ten alle tijden te wijzigen. Wij adviseren u van tijd tot tijd dit privacy statement te raadplegen.

Tot slot
Op deze privacy statement is het Nederlands recht van toepassing.